Landing page per Be Export

Noticia de Net Engineer | 13/06/2019 18:54:57

Hem dissenyat i programat la landing page  www.be-export.com, amb la finalitat d’aconseguir nous leads amb el formulari localitzat a la part superior de la pàgina. S’ha situat estratègicament  en aquesta zona perquè sigui més visible per a l’usuari.

Be Export s'encarrega de l'activitat comercial exterior de qualsevol empresa de manera directa, tenint cura de cada producte en els diferents mercats.  

També hem dissenyat el logotip. Els colors corporatius són el blau i el verd, que simbolitzen el mar i la terra de manera que s’unifiquin els conceptes amb l’exportació.

S’han generat continguts adaptats a l’estructura d’aquesta pàgina, organitzant les paraules adequadament segons la seva llargada i els diferents mòduls col·locats a la landing page. Es tracta d’una pàgina responsive i, per tant, es pot visualitzar de forma òptima des de qualsevol dispositiu.

El disseny escollit és visual, perquè es tracten textos breus i directes amb la inserció d’imatges corporatives. També és atractiu i, alhora, dinàmic.


Veure totes les notícies